Rendileping

Võta meiega ühendust! Küsi hinda: (+372) 501 91 31 või kirjuta info@berkard.ee

Rendilepingu tingimused (edaspidi – «leping»)

 1. BERKARD OÜ võtab lepingu alusel rentnikult  tellimuse rentmiseks kokkulepitud tehnikat määratud tööde teostamiseks.
 2. Rentnik  on kohustatud  kirjalikult teatama tehnika operaatorile kõigi tööde liigist, iseloomust ja võimalikest nüanssidest.
 3. Rentnik kannab vastutust tööde ohutu teostamise eest ehitusobjektil ja on kohustatud kirjalikult informeerima BERKARD OÜ-t varjatud maa all- jt. kommunikatsioonidest (elektri-, vee-, kanalisatsioonivõrgud jms.)
 4. Rentnik kannab kõik kulud seoses vigastusega ehitusobjekti asuva objektidest, muu ehitisest, kommunikatsioonidest (elektri-, vee-, kanalisatsioonivõrgud jms.)
 5. Rentnik organiseerib  töö ohutu teostamise ja kannab selle eest vastutust. Samuti vastutab rentnik kommunikatsiooni (elektri-, vee-, kanalisatsioonivõrgud jms.) ja muu objekti säilimise eest.
 6. BERKARD OÜ tellimuse teostamisel ei tehta toiminguid või tööid mis on vastuolus seadusandlusega ning kohustub täitma ohulusabinöusid ja sisekorda ehitusplatsil.
 7. BERKARD OÜ esitab rentnikule arved teostatud tellimuse eest või tellimuse etappide eest 7 päeva jooksul peale tööde lõpetamist.
 8. Rentnik kohustub tasuma arve hiljemalt selles märgitud kuupäevaks.
 9. Iga tasumisega viivitatud päeva esst kohustub rentnik tasuma viivist 0,5% tahtaegselt tasumata summast päevas.
 10. Juhul, kui rentnik ei ole tasunud arvet tähtajaks on BERKARD OÜ-l õigus peatada tellimuse täitmine või ühepoolselt leping lõpetada ning loovutada võlanõue kolmandatele isikutele.
 11. Tööde graafiku muudatused teostatakse rentnik ja BERKARD OÜ mõlemapoolsel kokkuleppel.
 12. Lepingus tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
 13. Tellimusleping on koostatud kahes juriidiliselt võrdses eksemplaris, millest üks jääb rentnikule ja teine TEOSTAJALE ning jõustub selle allakirjutamise momendist.
video-ehitustehnika-rent.jpg

BERKARD EHITUSTEHNIKA

mistahes ülesande korral saame pakkuda Teile parimaid lahendusi

Õigesti valitud arengustrateegia, kaasaegsed, maailma kõrgematele standarditele vastavad seadmed, euroopalik teenindus – need on meie edu tegurid, mis panid aluse ettevõtte edukale ja dünaamilisele arengule.

Miks valida meid?

Mõjus töökogemus
Töötame spetsiaalse tehnika renditeenuste turul juba üle 25 aasta. Oma mainet oleme teeninud laitmatu töö ja tellija poolt püstitatud ülesannetele vastutustundliku lähenemisega.

Võta ühendust

BERKARD icon

Ehitustehnika rent Tallinnas ja Harjumaal

üle 25 aasta kogemust

Kontaktid

BERKARD OÜ

Punane 42

13619 Tallinn

Search